När jag började skolan för 25 år sen lärde jag mig att vi var ungefär 5 miljarder. Forskare menar att vi år 2050 kommer att vara mellan 9-12 miljarder. Hastigheten i världens befolkningsökning är hisnande och inte minst utmanande.

98 % av befolkningsökningen sker på tillväxtmarknader och i utvecklingsländer som exempelvis Indien, Kina, Brasilien, Turkiet, Mexiko, Sydafrika och Thailand. Där går även urbaniseringen snabbt. Kinas fastighetsmarknad kokar och alla världens lyftkranar samlas på platser vi inte en kan namnet på. Det finns städer med över 30 miljoner invånare i Kina som inte ens en promille av oss svenskar hört talas om. 2050 kommer två tredjedelar av världens befolkning bo i städer.

Redan idag kommer hälften av världens ekonomiska tillväxt från de så kallade tillväxtländerna. Företag från Kina, Indien, Brasilien är idag globala, starka bolag som står sig väl i konkurrensen internationellt. Så länge arbetskraften också är billigare i somliga av dessa länder kommer produktionen fortsätta att flytta dit.

En majoritet av bolagen på Stockholmsbörsen är beroende av råvaror eller produktion i tillväxtländerna i sin verksamhet. I Kongo, Sydafrika och Guatemala finns gruvor och naturresurser som våra svenska företag är helt beroende av för sin produktion. Det är alltså inte bara befolkningen som växer i dessa länder – ekonomierna växer också och vi ser en befolkning som också vill konsumera mer. Precis som vi har gjort och fortsatt gör.

Den enorma utveckling vi har sett de senaste 30 åren har lett till ett väsentligt mer resurskrävande och avfallsproducerande levnadssätt, framför allt i de rikare länderna, men nu också i tillväxtländerna. Detta, i kombination med befolkningstillväxten, har lett till ett överutnyttjande av många naturresurser, ett instabilt klimat och en enorm miljöförstöring. Dessa frågor som av många anses som ”icke finansiella” är i själva verket helt avgörande för värdeutvecklingen av dina sparpengar.

Men vad har då detta med oss att göra? Om jag säger att befolkningsökningen har påverkan på dina sparpengar – tror du mig då?

Jag hävdar att vår förmåga att stävja den galopperande befolkningsökningen på runt 9 miljarder är helt avgörande för våra globala företags ekonomiska resultat i framtiden och för en hållbar framtid.

För att fler ska kunna få det bättre och befolkningsökningen inte ska fortsätta att stiga måste vi göra världen mer hållbar och bättre för fler. Vi kan inte fortsätta att överutnyttja naturens resurser. Här är bolagens agerande en kritisk faktor och vår förmåga som investerare att identifiera vilka bolag som adresserar utmaningen helt avgörande. Det behövs innovation i produktutveckling men också innovation kring hur vi gör saker smartare och mer effektivt – mer hållbart.

Vi måste säkerställa att det finns drivkrafter för bolag att agera hållbart, med hänsyn till miljö och samhälle samtidigt som de är finansiellt och ekonomiskt stabila. Företagen ska kunna tillgodose dagens kunders behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vi i näringslivet kan göra vår del, du som konsument kan göra din. Därtill krävs det politiska beslut, på global nivå som stöttar en gemensam framtid och bemöter problematiken med en ökande befolkning.

Idag föds ett antal barn som gör att vi blir 7 miljarder världsmedborgare. Oavsett om du firar eller ej, ta en fundering på hur du investerat dina pengar. Är de investerade för att stötta upp en hållbar utveckling?